Välkommen till kapacitetsutvecklingspaketet CHAMP!

Webbverktyget Integrerad ledning för lokala åtgärder mot klimatförändringar består av guider, utbildningsmaterial, verktyg och fallstudier som syftar till att stärka lokala resurser för anpassning till och begränsning av klimatförändringar.

Integrerat ledningssystem (IMS) för

Webbverktygets allt innehåll finns på engelska. Huvudinnehållen finns även på finska, svenska, tyska, ungerska och italienska.