Az európai polgárok első kézből tapasztalják a gyorsan változó éghajlat hatásait. Európa politikai vezetői az éghajlatváltozás kihívásaira adott válaszként ismerték el az ambiciózus politikai célok és azok megvalósításának fontosságát.

A helyi és térségi szervezetek megfelelő helyzetben vannak, hogy a felelősségi körükön belül integrált éghajlat-változási stratégiák megvalósítása által, a helyi polgárok bevonása révén fellépjenek az éghajlatváltozással szemben.

Az éghajlatváltozás hatásira adandó válaszintézkedések megvalósításához a helyi és térségi szervezetek erősen integrált megközelítése szükséges, azonban jelenleg csak kevés szervezet rendelkezik kellően integrált eszközökkel.
Az integrált környezeti irányítási rendszerek bevezetésének ösztönzésén keresztül a „CHAMP – Helyi válaszintézkedések az éghajlatváltozásra” elnevezésű projekt a Managing Urban Europe-25 (Fenntartható Városfejlesztés) projektben megkezdett munkát folytatja a helyi fenntarthatóság és az éghajlatváltozásra adandó helyi válaszintézkedések elősegítése érdekében.

A CHAMP projekt átfogó célja, hogy az Integrált Környezeti Irányítási Rendszerek (IMS) alkalmazását bemutató képességfejlesztő csomag által segítséget nyújtson a helyi és térségi szervezetek számára a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos európai uniós kötelezettségvállalásaik, döntéseik és célkitűzéseik költséghatékony módon történő teljesítésében.

A projekt keretében a négy partnerország helyi és térségi szervezetei megfelelő képzésben részesülnek az integrált környezeti irányítási rendszerek bevezetéséről és azok alkalmazásáról annak érdekében, hogy képessé váljanak válaszintézkedéseket tenni az éghajlatváltozás kihívásaira. A projekt célja további képességfejlesztő képzések ösztönzése és a kidolgozott módszertan és modell elterjesztése szerte Európában.

A projekt megvalósításában négy ország területéről összesen 7 szervezet vesz részt, amelyek megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a fenntarthatósági témákkal kapcsolatban és régóta együttműködnek a helyi és térségi szervezetekkel, akiket a projekt keretében segíteni fognak az előttük álló kihívások kezelésében.